Oferta

Pomoc psychologiczna / psychoterapia skierowana do dzieci i młodzieży które:

 • przeżywają problemy emocjonalne
 • mają problemy adaptacyjne w przedszkolu lub szkole
 • doświadczyły sytuacji kryzysowych związanych np. ze śmiercią bliskich, rozwodem rodziców, chorobą lub innych
 • przeżywają trudności w relacjach społecznych
 • mają objawy nerwicowe( lęki , fobie , napady paniki, natręctwa)
 • cierpią na zaburzenia jedzenia
 • doświadczają obniżonego nastroju lub dużej zmienności nastrojów
 • mają niską samoocenę i brak im pewności siebie
 • sprawiają trudności wychowawcze ( agresja, trudności w dostosowaniu się do norm i zasad społecznych
 • mają zaburzenia psychosomatyczne ( bóle głowy, brzucha o niewyjaśnionej przyczynie)
 • przeżywających trudności typowe dla okresu dorastania

Dzieci i młodzież ( do 18 roku życia) korzystają z pomocy psychologicznej lub terapeutycznej za zgodą rodzica / opiekuna prawnego

Pomoc psychologiczna / psychoterapia skierowana do osób dorosłych, które:

 • przeżywają trudności i kryzysy z którymi sami nie potrafią sobie poradzić
 • cierpią na zaburzenia jedzenia ( min anoreksja, bulimia)
 • podejrzewają u siebie lub mają zdiagnozowane zaburzenia nastroju (depresja, CHAD )
 • często przeżywają nadmierne napięcie i lęk, słabo radzą sobie ze stresem
 • cierpią z powodu natrętnych myśli, wspomnień
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • przeżywają problemy rodzinne, małżeńskie/ partnerskie
 • cierpią na dolegliwości psychosomatyczne , które nie znajdują wyjaśnienia medycznego
 • mają trudności z podejmowaniem decyzji
 • przeżywają inne problemy natury psychicznej
 • chcą lepiej poznać siebie i rozwinąć swoje możliwości
 • mają trudności , obawy lub lęki związane z wychowaniem dzieci

Pierwsze spotkanie ( maksymalnie 2 lub 3) ma charakter diagnostyczno - konsultacyjny. Jego celem jest pomoc w rozpoznaniu problemu z którym się zgłaszasz, pomaga określić Twoje oczekiwania , dobrać najlepsze dla Ciebie formy pomocy oraz wstępnie określić czas potrzebny do uzyskania oczekiwanych zmian. Pozwala min. zdecydować czy bardziej potrzebujesz pomocy psychologicznej czy psychoterapii.

PSYCHOTERAPIA jest sposobem leczenia , który obejmuje zaplanowane i systematyczne oddziaływanie psychologiczne. Jego celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego , uwolnienie pacjenta od objawów bądź ich osłabienie . Pozwala na uruchomienie zablokowanych form aktywności , umożliwienie bardziej adekwatnych adaptacji do różnych sytuacji i realizacja zadań rozwojowych.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE jest to forma pomocy świadczona osobom zdrowym psychicznie, które chwilowo nie radzą sobie z zadaniami rozwojowymi. W poradnictwie psychologicznym psycholog udziela konkretnych rad i wskazówek, które pomagają pacjentowi przywrócić wiarę w siebie i uczą nowych sposobów radzenia sobie z problemem.